Yayın Yönergeleri

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi’nin Yayın Şartları

El-Beyan Araştırma Merkezi aşağıdaki şartlara uygun olması koşuluyla araştırma ve çalışmalarınızı yayınlamaktan memnuniyet duyar.

Merkeze gönderilen tüm materyaller ilgili bölüm tarafından tashih edilir ve değerlendirilir. Merkezin ilkelerine uygun hale getirilen materyalin araştırmacı tarafından düzenlemeleri onaylanması istenir. Onaylandığı takdirde materyal web sitesinde veya isteğe göre yazılı şekilde de yayınlanır. Araştırma materyali hem Arapça hem de İngilizce olarak teslim edilebilir. Her iki durumda da yayına kabul edildiği takdirde çevirisi yapılacaktır.

El-Beyan Araştırma Merkezi’nin İlgilendiği Araştırma Alanları;

– Irak’ı ilgilendiren çalışmalar,

– Arap dünyası araştırmaları, özellikle Körfez ülkeleri,

– Ortadoğu ve bölge araştırmaları,

– Uluslararası meseleler ve dış politikaya dair çalışmalar,

Araştırmacı ve yazarların materyallerini göndermeden önce karşılaması gereken şartlar

Birinci: Makaleler: 

Makaleler merkezin web sitesinde yayınlanan türlerden biridir. Özellikle politika, ekonomi, sosyal ve kültürel meselelerle ilgili makaleler mümkün olduğunca güncel bilgiler içermelidir. Makaleler doğru ve uygun atıflara sahip ve dipnot, atıflar hariç 400-1200 kelime arasında olmalıdır. Ayrıca araştırmacı yahut yazarın tam ismi, çalıştığı yer ve akademik yeterliliği belirtilmelidir.

İkinci: Araştırma Makaleleri:

Bu tür materyaller genellikle bilimsel dergilerle bağlantılıdır. Bu araştırmalar merkezin web sitesinde yayınlanmakla birlikte yazılı olarak da basılır. Bu tür materyallerin bağlantılı oldukları alana yeni ve özgün bir bakış açısı getirdiği gibi karar mercilerine doğru bir bakış açısı verebilecek nitelikte olması gerekir. Araştırma makaleleri bilimsel araştırmanın temel ilkelerine tamamen uygun olmalıdır. Yazarlar ortaya attıkları meselelerde tarafsız olduklarını belirtmek zorunda olmasalar da görüş ve değerlendirmelerini objektif metotlara ve bilimsel araştırma kurallarına dayandırmalılar. Araştırmalar titizlikle hazırlanmalı ve belgelere dayalı olmak zorundadır. Araştırma makaleleri teslim edilirken şunlara dikkat edilmeli;

 • 200-300 kelimelik özet,
 • Bir sayfadan az olmayacak şekilde giriş kısmı,
 • Analiz, sonuçlar ve son değerlendirme
 • Kelime sayısı, dipnot, atıf ve kenar boşlukları dâhil 6,000-12,000 arasında ve 25-30 sayfa uzunluğunda olmalı,
 • Eğer varsa tablolar, istatistikler ve haritalar, araştırmanın gidişatıyla uygun ve açık bir şekilde gösterilmeli.

Üçüncü: Politik Makaleler: 

Bu tür makaleler kültürel, ekonomik, politik, sosyal,  ve diğer ilgili alanlarla bağlantılı olmalı ve karar mercilerine belirli meselelerde pratik çözümler sağlamalıdır. Makaleler web sitesinde yayınlandığı gibi yazılı olarak da basılır. Ayrıca bunlar uygun şekilde araştırılmış, orijinal ve doğru bilgiler içermelidir. Ulusal politikaların oluşturulmasına da yeni bir bakış açısı kazandırmalı. Bu tür makalelerde araştırma prensiplerine uygun olmak zorundadır. Yazarlar fikir ve görüşlerini bilimsel araştırma metotlarına dayandırarak objektif bir şekilde belirtmekle yükümlüdür. Çalışmalar titiz bir şekilde hazırlanmakla beraber kaynakları iyi şekilde belgelenmelidir. Politik makaleler teslim edilirken şunlara dikkat edilmeli;

 • 250-300 kelimelik hem Arapça hem de İngilizce özet,
 • Bir sayfadan az olmayacak şekilde giriş kısmı,
 • Kelime sayısı 12,000-20,000 arası olmalı, 35-60 sayfaya kadar sürebilir,
 • Analizler, bulgular, sonuçlar ve öneriler kısımlarından oluşmalı,
 • Kapsamlı bir index kısmına sahip olmalı,

Notlar

 • El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi daha önce başka merkezlerde ve web sitelerinde yayınlanmış araştırma makalelerini, makaleleri veya çalışmaları yayınlamayı kabul etmemektedir. Araştırmacı veya yazar araştırmasını başka sitelerde yayınlamak isterse merkezimize temel kaynak olarak atıfta bulunmak zorundadır.
 • El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi web sitesinde yayınladığı araştırma, çalışma ve makaleler için ödeme yapacaktır. Ödeme şekli araştırmacı ve merkezin yönetimi arasında kararlaştırılacaktır. Ödeme miktarı kamu yararı ve materyalin getirdiği yeniliğe göre belirlenir.
 • Merkez ile iletişim kurarken veya çalışma, araştırma makalesi ve makale yayın isteğinde bulunurken lütfen özgeçmiş ile birlikte önceki yayınların örneğini gönderin. Ayrıca merkeze gözden geçirme ve cevap için zaman tanıyın.
 • Merkeze gönderilen tüm makaleler yayınlanmak zorunda değildir.