Merkez Hakkında

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi, Bağdat’ta 31.12.2014 tarihinde ve Bakanlar Konseyi Genel Sekreterliği – STK Dairesi’ne kayıtlı (1D77176) bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir merkez olarak kuruldu. Özellikle Irak’ı ve Orta Doğu bölgesini ilgilendiren politika ve dış meseleler hakkında bağımsız bir analiz yürütmeyi ve siyasi ve akademik alanlardaki karmaşık konulara açık çözümler bulmayı amaçlamaktadır.

Misyon

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi, Irak ve bölgedeki değişimin bilgiye dayanarak tartışıldığı ve Irak üzerine tarafsız analizlerin yapıldığı öne çıkan bilgi kaynaklarından biri olmayı hedeflemektedir.

Merkez, eğitim öğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesini de amaçlar. Zira gelecekte girişimler başlatacak ve yeni gündem oluşturacak karar mercileri ve uzmanların politika, ekonomi, yönetim, eğitim, petrol-doğalgaz ve uluslararası ilişkiler alanlarında hazırlanmaya ihtiyaçları vardır.

Merkez bu görevi araştırma ve analiz yaparak, saha çalışmaları için araştırma hibeleri vererek, konferanslar, sempozyumlar ve atölyeler düzenleyerek ve devlet kurumları ve üniversiteler için eğitim kursları düzenleyerek yürütmektedir.

Araştırma Programları

Merkez yedi temel araştırma alanına odaklanmıştır. Bunlar;

 • Ekonomi ve Kalkınma.
 • Enerji.
 • Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler.
 • Ulusal Güvenlik ve Savunma.
 • Anayasa, Hukuk ve Demokrasi.
 • Yönetim, Hukuki Kaideler ve Kamu Düzeni.
 • Toplum ve Kamuoyu Yoklamaları.

Hedefler

 • Irak’ı ilgilendiren temel politik tartışmalar için, bilim adamı ve uzmanların araştırmalarını temel alarak dikkatli ve bağımsız araştırmalara katkıda bulunmak.
 • Politika yapıcılar, gazeteciler ve akademisyenleri de içeren tüm paydaşlar arasında, Irak’ın ve bölgenin karşılaştığı güçlükler hakkında bilgi ve gerçeklere dayanan tartışmaları teşvik etmek ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konusunda yeni fikirler üretmek.
 • Irak’ta politik düzen ve karar verme mekanizması oluşturmada stratejik düşünce yeteneğini geliştirmek.
 • Iraklı akademisyen, politikacı ve hükümet görevlilerine etkili karar verme ve yönetim konusunda yardım etmek.