Irak’ta Enerji Vizyonundaki Değişken  Bağlam
Küresel değişken enerji sistemi, Irak hakkında önemli sorular ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Şeyl Petrol Devrimi, teknolojik değişim, üretkenliği artırma hareketliliği, enerji bağımsızlığı ve çevresel zorluklara uzun vadeli tepki verme, gelişim modellerine sürekli uygulanan baskılarla ilişkili faktörler olup hidrokarbon kaynaklardan elde edilen gelirlere yüksek oranda bağlıdırlar.
Irak’ın iç enerji altyapısını ve özellikle de elektrik sektörünü kalkındırmaya acil ihtiyacı var. Bu iş, IŞİD’e karşı verilen mücadele ve savaş, Irak’ta 2012’de enerji beklentisi üzerine son rapordan bu yana petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve yanı sıra bu faktörlerin hükümet harcamaları üzerindeki baskısı nedeniyle oldukça zor ve grifttir.
Sürdürülebilir olmayan petrol ve doğal gaz gelirlerine olan yüksek bağımlılık riski, hükümet yetkililerinin Irak ekonomisini yeniden düzenleme ve çeşitlendirme konusundaki taahhütlerinin yenilenmesine neden olmuştur. Bu konuda bazı ilerlemelere rağmen, uzun vadede bu husus önemli bir zorluk teşkil etmeye devam edecektir. Irak ve dünyadaki enerji piyasası ve güvenliği ile ilgili çok önemli soru şudur: Irak, istikrarsız bir siyasi ortamda ve pazarda her gün sayıları artan genç vatandaşlarının beklentilerini nasıl karşılamak istiyor?
Üreticilerin ekonomi reformu gündemi, enerjiden daha geniştir, ancak arzu edilen ve verimli olan enerji sektörüne bağlıdır. Irak ile ilgili konular bağlamında ise belirtilmelidir ki; yüksek bir yatırım eğilimini ve düşük maliyetli büyük bir gelir tabanından kar elde etmeyi sürdürmek,  iki hayati kaynak sayılır ve bu ikisi fiyatlar, verimlilik, özgüven ve elektrik sektöründeki diğer değişkenlerin yanında yer alır.

PDF indir