Sınırlar dışında finansal sermaye ile yatırım yapmak, Körfez havzası ülkelerinin en önemli ticari özelliklerinden biridir. Bazı Körfez havzası ülkeleri (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman) uzun zamandır gelişen ve yeni dış pazarlardaki gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için mücadele ediyorlar. Bu bazen gaz, enerji, sondaj ve keşiflere yatırım yaparak ve bazen de emlak şirketleri, nakliye şirketleri, sanayi şirketleri ve bu ülkelerin ekonomilerinin çıkarına fayda sağlayan diğer yatırımlar yoluyla yapılmaktadır.
Körfez ülkeleri bazen projeyi yönetmek ve işletmek, altyapısını genişletmek ve bu sözleşmeler veya ekonomik anlaşmalarda kararlaştırılan faiz ve kar oranları karşılığında çalışan personel ve personeli eğitmek amacıyla bu ülkelerle yapılan yatırım sözleşmeleri yoluyla sınırları dışındaki projeleri yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu husus, Körfez havzası ülkelerinin Afrika’daki artan ekonomik, güvenlik ve diplomatik etkilerinin pekişmesine yol açmaktadır.
Körfez bölgesinin son on yıldaki siyasi denge ve istikrarından sonra, bazı Körfez ülkeleri, hem yeni bir ekonomik dış politika tasarlamak veya yönetmek ve hem de ekonomi odaklı dış politika ve diplomasi arayışı doğrultusunda ekonomik projeler oluşturmak veya yönetmek hedefiyle Siyah Kıta’ya bir yöneliş politikası başlattılar.
Ayrıca bu yatırımdan yararlanan ülkelerle birlikte birçok iş fırsatı ortaya çıkaracak bir muhit yaratmak, petrol endüstrisinden ayrı bir ekonomik pazar oluşturmak ve bunlara ek olarak Körfez havzası ülkelerinin Afrika’daki etkisinin devamlılık ve güçlenmesini temellendirmek için gelirleri en üst düzeye çıkarmayı ve kalkınma eksenli ve hayati projelerde ekonomik ortamı çeşitlendirmeyi ve artı karlara yatırım yapmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

PDF İndir