El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi’nce Irak’ta anayasa ve yasama reformu konusundaki en önemli zorluklar tartışıldı ve incelendi. Toplantı, 16 Ocak Çarşamba günü, Büyükelçi Hansi Escobar’ın da katıldığı Bağdat’taki İspanyol Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, Irak Elektrik Bakanı Loi el-Hatib, Avrupa Birliği’nin Irak Delegasyonu Başkanı Ramon Balico, parlamento üyeleri, Irak Avukatlar Birliği Başkanı ve bir grup uzman katıldı.

Irak siyasal eliti arasında bir diyalog kurarak federalizm, seçim reformu ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılama gibi önemli problemleri çözme doğrultusunda gerekli adımların atılabilmesi için toplantının odak noktasını anayasanın anahtar yasalarının uygulanması oluşturdu.

El-Beyan Merkezi, Iraklı politika yapıcılar ve uluslararası toplumla birlikte çalışarak ve ülkenin kurumsal kapasitelerini artırabilecek genel politika çalışmaları yürüterek Irak’ın önünde bulunan sorunları çözmek için adımlar atma hedefi gütmektedir.

SHARE