Görüş

Yolsuzluğun devlet kurumlarında ve vatandaşların davranışlarında yayılması ve kökleşmesi eski diktatörlük, savaş ve kuşatma rejiminin mirasıdır. Bir yandan sosyal adalet eksikliği öte yandan 2003’ten sonraki güvenlik ve politiğe dair istikrarsızlık, şeffaflığın yokluğu, adam kayırmacılık ve mezhep ayrımcılığının yayılması, demokratik sistemin meşruluğunu ve Irak’taki varlığını tehdit ediyor. Belki de IŞİD terörü ile temsil edilen Irak’a karşı son varoluşsal tehdit, birçok kuruma nüfuz etmek ve destekçiler bulmak için yolsuzluk argümanını kullandı. Vatandaşların günlük hayatlarını etkileyen ve Irak Devleti’nin yapısını bozan yolsuzluğun bazı yönlerine set çekmek zorunlu hale geldi.

Bugünkü Irak devletinin karşı karşıya kaldığı aynı yolsuzluk sorunları ile mücadele eden birçok ülkede yolsuzlukla mücadele çabalarının başarısı, aynı zamanda Irak’ın 2003’ten sonra yakaladığı başarı hikâyelerinin yanı sıra, pasaport prosedürlerinin kolaylaştırılması, Irak’ta eğitimin geliştirilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu’nun atama sistemindeki şeffaflıkve elektrik ücretlerinin toplanması yoluyla kamu parasının israfının azaltılması, yolsuzluğa set çekebilme imkânını müjdeliyor.Bu imkân da aşağıdaki stratejik hedeflere götürecektir:

-Ulusal güvenliği korumak,

-Irak’ı yeniden inşa etme sürecini ve kamu hizmetlerinin gerçekliğini desteklemek,

-Vatandaşların devlet kurumlarına olan güvenini geri kazandırmak.

Yolsuzluğun önlenmesi de güvenlik düzeyini artıracaktır. Nitekim Carnegie Vakfı’nda demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda uzman olan Sarah Jayes, yolsuzluk ve terörizm arasındaki nedensel bağlantıyı vurguluyor. Yolsuzluk, insan onurunu aşağılıyor. Bu da kişiyi aşırılık yanlısı olmaya itiyor. Bunun yanı sıra hakların geri iade edilmesinin yokluğuna ve yolsuzluk ağlarının genişlemesi ve komplikeleşmesine yol açıyor.Yolsuzluğun sonucu olarak boşa harcanan para miktarı, terörizmin yayılmasına zemin hazırlıyor.Birçok çalışma, o dönemde yolsuzluk olarak Silahlı Kuvvetler Örgütü’nde yaygın olan kurgusal askerliğin ve adam kayırmacılığın, IŞİD terör örgütünün Irak’ı işgaline yardım ettiğini göstermektedir.

PDF indir