Irak dış politikası, yeni hükümetin bölgedeki stratejik çevreye karşı tutumuna bağlı olarak son zamanlarda daha istikrarlı hale geldi. Bu daha önceden Irak’ın güvenlik ve istikrarına kötü yönde etki eden bir durumdu. Irak dış politikasının yeni dengeli tutumu Irak’ı bölgesel krizler ve çatışmalardan olumlu yönde tecrit etmektedir. Diğer yandan yaklaşan tüm güçlü aktörlere karşı, onların güvenini kazanarak Irak’ın çıkarlarına ve bölgesel arzularına bağlı bölgesel krizlere karşı etkili bir rol üstlenmek, önleyici tedbirler alma yönünde arzusunda olan Irak için bölgesel etkileşimlerin dışında kalmak kolay değildir. Irak’ta bölgesel duruma dair algı, yeni dış politika formülasyonu ışığı altında bölgesel krizlerdeki yeni dış politikanın da incelenmesiyle tanımlanabilir.

PDF indir