حكمرانى وحاكميت قانون وسياست هاى كلان

تأخیر در تصویب بودجه‌‌ی سال 2019 عراق، نشانگر بن‌‌بست سیاسی رو به رشد است

به‌‌رغم ورود عراق به سال مالی جدید، بودجه‌‌ی پیشنهادی فدرال برای سال 2019 همچنان در پارلمان معلق مانده‌است ونشانه‌‌های توافق تصویب آن نیز وجود...

به‌‌سویِ یک راهبرد ملی به‌‌منظور مبارزه با فساد در عراق

گسترش پدیده‌‌ی فساد و ریشه دواندن آن در نهادهای دولتی و نیز در رفتار شهروندان؛ مشروعیت نظام دموکراتیک و موجودیت آن در عراق را...

تأخیر در تصویب قوانین و مکانیسم‌های وضع آنها در دوره قانونگذاری آتی – آسیب‌ها...

پیش‌گفتار قوانین، باعث نظم بخشیدن به کار دولت و تعیین مبنای روابط بین نهادها و شهروندان جامعه می‌شوند كه پایگاهي اساسی جهت تحقق عدالت و...