اقتصاد وتوسعه

شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل؛ تمرکز ویژه بر جمهوری عراق

سازمان شفافیت بین‌الملل در ماه گذشته، شاخص ادراک فساد در سال 2017 م را منتشر کرد. به گزارش این سازمان، زلاندنو در مجموع با...

تولید محصولات زراعی در عراق؛ پیشنهادهایی برای بهینه سازی

کشاورزی یکی از عوامل مهم در دستیابی به امنیت غذایی، و از مهم‌ترین منابع درآمد مؤثر در پیشرفت اقتصاد ملی است. اقتصاد هر کشور...