گزارش ها

مرکز البیان در برنامه‌‌ای با موضوع بحث و گفت‌‌وگو پیرامون سیاست و اقتصاد در...

مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی البیان در راستای تقویت نقش خارجی و تأثیرگذار مراکز مطالعات و تحقیقاتدر برنامه‌‌ای با موضوع بحث و گفت‌‌وگو شرکت کرد....

گزارشی جدید از منابع تسلیحاتی سازمان تروریستی داعش

مقالات و نظرات متعددی پدید آمد که پیرامون سازوکاری که سازمان تروریستی داعش از طریق آن در طول جنگ داخلی سوریه رشد کرد، صحبت...

گزارش: صادرات گاز ایران به عراق به بیش از 1.2 میلیارد متر مکعب رسید

نفت یکی از مهمترین منابع انرژی به‌شمار می‌رود و عملیات تولید، بازاریابی و حمل و نقل آن در سطح جهانی پیامدهای قابل‌توجه سیاسی و...