پژوهش ها

«انجمن تاجران و صاحبان صنایع مستقل» و قدرتیابی اسلامگرایان در عرصه سیاست ترکیه

جابر عاشوری چکیده: جنبش اسلامی در کشور ترکیه، برخلاف بسیاری از کشورهای مسلمان، تنها در تلاش اسلام‌گرایان برای رسیدن به قدرت سیاسی خلاصه نمی‌شود. در این...

ساختار حزبی، پژوهش و توسعه در «حزب عدالت و توسعه»: نگاهی به ابعاد فعالیت‌ها،...

چکیده: «حزب عدالت و توسعه» که از سال 2002میلادیبه این سو، قدرت عمده‌ی سیاسی را در کشور ترکیه در دست دارد؛ به‌عنوان یکی از موفق‌‌ترین...

به‌‌سویِ یک نظام آموزش عالیِ سطح بالا

مقدمه: بااجرای سیاست­های مؤثر اصلاحی و تأمین مالیِ نظام آموزش عالی؛ این نظام می­تواند در درازمدت نقش به‌سزایی در تحکیم و تقویت توسعه‌ی اقتصادی...

به‌‌سویِ یک راهبرد ملی به‌‌منظور مبارزه با فساد در عراق

گسترش پدیده‌‌ی فساد و ریشه دواندن آن در نهادهای دولتی و نیز در رفتار شهروندان؛ مشروعیت نظام دموکراتیک و موجودیت آن در عراق را...

گردشگری مذهبی در عراق: واقعیت‌ها و توقعات- پژوهشی توصیفی

چکیده این پژوهش؛ بر آن است تا وضعیت فعلی اقتصاد گردشگری مذهبی در عراق را توصیف نماید و ماهیت مشارکت واقعی آن در اقتصاد ملی...

چشم‌‌انداز راهبردی حمایت از نخبگان و متخصصین بازگشته، و مقابله با پدیده‌ی فرار مغزها

مقدمه پدیده‌ی فرار مغزها (Brain Drain)و نخبگان و یا کاهش آمار آنها موجبات نگرانی فزاینده‌‌ای  را برای کشورهای مبدأ، به بار آورده است. این کشورها...

رابطه ميان فرهنگ سیاسی و تمرک ززدایی در عراق

نظام سیاسی عراق پس از سال 2003، رویکرد جدیدی را برای مدیریت نهادهای دولتی و سیاسی خود از طریق اتخاذ تمرکززدایی سیاسی و اداری...

چگونگی حفظ رشد از طریق انعطاف پذیری اقتصادی و توان سازگاری

با توجه به ماهیت اقتصادِ جهانیِ فرانسه و "درهمآمیختگیها"؛ سقوط بازار سهام در سال نشانگر عمق درهم‌تنیدگی اقتصادهای ملی با یکدیگر بود. در نتیجه...

تأخیر در تصویب قوانین و مکانیسم‌های وضع آنها در دوره قانونگذاری آتی – آسیب‌ها...

پیش‌گفتار قوانین، باعث نظم بخشیدن به کار دولت و تعیین مبنای روابط بین نهادها و شهروندان جامعه می‌شوند كه پایگاهي اساسی جهت تحقق عدالت و...

شراکت در آ ب راه های بین المللی در پرتو حقوق بین الملل

امروزه مسئلۀ شراکت در آب‌های بین‌المللی در منطقۀ خاورمیانه با مشکلات عدیده‌‌ای مواجه است، که این امر به سبب نیاز به احداث پروژه‌های متعدد...