مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی البیان در راستای تقویت نقش خارجی و تأثیرگذار مراکز مطالعات و تحقیقاتدر برنامه‌‌ای با موضوع بحث و گفت‌‌وگو شرکت کرد. این برنامهاز تاریخ (12 لغایت 18 مه 2019) در جمهوری فدرال آلمانبرگزار شد و مرکز البیان در یک هیئت بلندپایه و با همکاری بنیاد کنراد آدناور آلمان در آن مشارکت داشت.این برنامه بازدید از موسسات دولتی رسمی آلمان (مجلس فدرال آلمان، دفتر صدارت و وزارت امور خارجه)و آشنایی با فرایند قانون‌‌گذاری و اجرای قوانین و همچنین راه‌‌های انتقال تجربیات مربوط به فرایند قانون‌‌گذاری به عراق را شامل شد.

این برنامه همچنین بازدید از خانه‌‌ی اقتصاد آلمان، مقر شرکت هواپیماسازی ایرباس و اطلاع از قراردادهایی را در بر داشت که با طرف عراقی امضا شده است تا سری جدیدی از این هواپیماها را در آینده به عراق تحویل دهد.همچنین با توجه به اهمیت روابط آلمان و عراق در چارچوب همکاری‌‌های بین المللی، هیئت بازدید‌‌کننده، مؤسسات رسمی آلمان را در جریان اموری هم‌‌چون؛ وضعیت سیاسی عراق‌‌، فرایند تکمیل دولت، محافظت از پیروزی نظامی بر داعش،امکان بازسازی زیرساخت‌‌ها در مناطق آزادشده و تلاش در جهت ایجادفرصت‌‌های شغلی برای افراد بیکار ساکن در این مناطق، قرار داد.

طرف آلمانی روی روابط اقتصادی با عراق تمرکز نمود و آن را ضمن دایره‌‌ی اهتمام و توجه ویژه‌‌ی آلمان در حال حاضر دانست. طرف آلمانی همچنین بر کار در راستای بازسازی عراق،به‌‌ویژه در بخش انرژی و پس از یادداشت تفاهمی که بین عراق و شرکت آلمانی زیمنس امضا شد، تاکید کرد. افزون بر این، حمایت آلمان از شرکت‌‌های آلمانی در قالب ارائه تضمین و بیمه‌‌ی این شرکت‌‌ها جهت تشویق آنها برای رفتن به بازار عراق و سرمایه‌‌گذاری در آن نیز مورد تاکید قرار گرفت.

طرف آلمانی در پایان برنامهبر ضرورت حفظ سیاست خارجی فعلی و دستاوردهای کنونی آن برای عراق، روابط متعادل با کشورهای جهانو همچنین تمرکز بر چالش‌‌های پیش روی عراق تاکید کرد که در مواقع بالا گرفتن تنش و اختلاف بین ایالات متحده و ایران، بروز خواهند کرد و بر تمام منطقه‌‌ی خاورمیانه، سایه خواهد انداخت.

شایان ذکر است که مرکز البیان برای سومین بار با همکاری بنیاد کنراد آدناور آلمان و در راستای  تقویت نقش مراکز مطالعات و تحقیقاتبه برگزاری چنین برنامه‌‌هایی اقدام می‌‌ورزد که هدف آن تبادل آرا و دیدگاه‌‌ها و نیز انتقال تجربیات موفق در سطوح سیاسی و اقتصادی بین دو کشور است.