مهم‌‌ترینچالش‌‌های اصلاح قانون اساسی و قانون‌‌گذاری در عراق، در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی البیان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست به میزبانی سفارت اسپانیا در بغداد و با حضور سفیر این کشور آقای هانسی اسكوبار در روز چهارشنبه (16ژانویه 2019) برگزار شد. آقای لؤی الخطيب وزیر برقعراق، آقای رامون بلیکوا سفیر بعثه‌‌ی اتحادیه‌‌ی اروپا در عراق، رئیس اتحادیه‌‌ی وکلای عراقی،اعضای مجلس نمایندگان، و چند تن از کارشناسان دیگردر این جلسه حضور داشتند.

موضوع محوری این نشست، تمرکز بر اجرای مقررات کلیدی قانون اساسی بود، به‌‌طوری‌‌که با ایجاد گفتمانی میان نخبگان سیاسی عراق، در راستای حل مسائل مهمی چون فدرالیسم، اصلاحات انتخاباتی و تآمین نیازهای اساسی شهروندان، اقدامات لازم به‌‌عمل آید.

مرکز البیان متعهد است از طریق همکاری با سیاست‌گذاران عراقی و جامعه‌ی بین‌المللی، با انجام پژوهش‌‌های سیاستی کلی که ‌‌بتواند ظرفیت‌‌های نهادی کشور را اصلاح کند، در جهت مقابله با چالش‌‌های پیشِ رویِ عراق گام بردارد.