سفارت آلمان در بغداد، در نشستی که در روز پنجشنبه (17 ژانویه 2019) با موضوع بحث و بررسی بودجه‌‌ی فدرال سال 2019 عراق برگزار شد، میزبان کارشناسان مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی البیان بود.

این نشست که به ریاست مقام ارشد هیأت نمایندگی آلمان در عراق برگزار شد، بر بودجه‌‌بندی نقدیِ بودجه‌‌ی فعلی متمرکز بود. در این نشست همچنین مسائل مربوط به فساد در بخش دولتی، و فواید تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

مرکز البیان متعهد است از طریق همکاری با سیاست‌گذاران عراقی و جامعه‌ی بین‌المللی، با انجام پژوهش‌‌های سیاستی کلی که ‌‌بتواند ظرفیت‌‌های نهادی کشور را اصلاح کند، در جهت مقابله با چالش‌‌های پیشِ رویِ عراق گام بردارد.