مقدمه

پدیده‌ی فرار مغزها (Brain Drain)و نخبگان و یا کاهش آمار آنها موجبات نگرانی فزاینده‌‌ای  را برای کشورهای مبدأ، به بار آورده است. این کشورها برای خروج از بحران‌‌ و کمک به افزایش نرخ رشد اقتصادی خود، به‌‌شدت به این قشر نیاز دارند.

این پدیده؛ یک معضل جدی است که جامعه‌ی عراق در شرایط فعلی خود با آن روبرو‌‌ست. عراق در 1990 میلادی، صدها بلکه هزاران نفر از نخبگان و متخصصان خود را از دست داد و برخی از آنها در جوامع اروپایی و یا کشورهای دیگر ماندگار شدند.پس از سال 2003، موج مهاجرت نخبگان و افراد متخصص افزایش یافت و دلیل آن وخامت‌‌ اوضاع و شرایط سختی بود که بارزترین آن، وضعیت امنیتی و عدم وجود یک پناهگاه امن بود و خسارت سنگینی به بار آورد که تاریخ معاصر عراق مانند آن را به خود ندیده بود.

امروزه اهداف رسمی و مردمی، بر ساخت کشوری متمرکز است که نقش توسعه‌‌ای منطقه‌‌ای و جهانیِ خود را با توجه به وزن سیاسی و اقتصادی خود ایفا کند، اما این اهداف با تراژدی مهاجرت و خروج افراد ماهر و کارآمدی برخورد می کند که می‌توانند این کشور را بسازند.

این امر به این معنی است که منابع مادی و تلاش‌‌هایی که عراق به آنها اختصاص داده است، هدر می‌‌روند و به نیروهای ماهری تبدیل می‌‌شوند که در خدمت کشورهای دیگر قرار گرفته و پشتیبان آنان هستند.

دانلود PDF