قانون اساسی عراق در اصل (116-121) خود، حق اعمال برخی از وظایف و اختیارات قانون‌گذاری و اجرایی را به اقلیم کردستان داده است که توسط پارلمان اقلیم اتخاذ می‌‌شوند؛ که به نوبه‌ی خود به تصویب قوانین و لایحه‌‌های مرتبط با مسائلی همچون بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش، امنیت داخلی، کشاورزی، اقتصاد و غیره می‌‌پردازد.

این اقلیم در سی‌ام ماه سپتامبر آینده، شاهد برگزاری پنجمین دوره‌ی انتخابات پارلمانی خود خواهد بود و رأی‌‌دهندگان اقلیم از طریق یک حوزه انتخابی، 111 نماینده را انتخاب خواهند کرد و این امر فرصت بزرگی برای کاندیداها فراهم خواهد کرد تا بدون اتکا بر احزاب یا مناطق محل سکونت خود در انتخابات پیروز شوند.

در این انتخابات، 709 کاندیدا در دو ائتلاف و 8 تشکّل سیاسی بر سر، 100 کرسی با هم رقابت می‌‌کنند که کرسی‌‌های عمومی نامیده می‌‌شوند، و 64 کاندیدای دیگر در 19 تشکّل سیاسی قرار دارند که يک«سهمیه» تشكيل می‌‌دهند و سهم آنها 11 کرسی است. قانون اساسی همچنین بر تقسیم کرسی‌‌ها بر اساس جنسیت تأکید دارد به ‌‌ گونه‌ای‌‌ که 77 کرسی را به مردان و 34 کرسی را به زنان اختصاص داده است.

فرآیند انتخابات در اقلیم کردستان به اصل توزیع کرسی‌‌ها بر اساس “مقسوم‌‌علیه انتخاباتی” اتکا دارد، به ‌‌همراه اعطای کرسی‌‌های خالی از طریق بزرگ‌‌ترین باقیمانده به قویترین بازندگان انتخابات.

قانون انتخابات(2018) در مقایسه با سایر شیوه‌ها؛ مانند روش، «سنت-لاگه» که در انتخابات مجلس نمایندگان عراق به‌‌کار گرفته شد یا موضوع عبور از آستانه‌ی انتخاباتی که هر جناحی را موظف می‌‌سازد که برای مثال؛ 10درصد از آرا را کسب کند تا طبق آن‌‌چه در ترکیه مرسوم است بتواند یک نسبت را به‌‌ دست بیاورد، همچنین از اکثریت نسبی یا اکثریت مطلق، به نسبت عادلانه‌‌تر است.

دانلود PDF