وی با اشاره به آنچه در عراق به لحاظ اشغال اتفاق افتاد؛ تاکید کرد: بدانید اینها برای کشورهای دیگر نیز نقشه دارند. در ایران همه باید دقت کنند به مسائل، وحدت و همدلی کنند و به خواسته‌های مردم و یکدیگر توجه داشته باشند.

آیت‌الله‌العظمی سیستانی افزود: ایران کشوری شیعه است که برای آن قبل و بعد از انقلاب خون های زیاد داده شده است. ایران کشوری است که در گذشته، سالها تحت دخالت و سیطره کشورهای بیگانه قرار داشته و دچار تشویش بوده‌است. برادرانه، روشنفکران و دانشجویان مسایل را حل کنند. همه مراقب باشند. هرکس فقط به خواسته خود اصرار نکند. آزادی محترم است اما نباید هر قشری فقط به خواسته‌ی خود اصرار کند. روشنفکران و دانشجویان فقط به خواسته خود اصرار نکنند. چیزهای دیگری هم هست. خواسته‌های همه گروه‌ها و اقشار مد نظر قرار گیرد. توجه کنند به خطرها.

وی افزود: نکند یک وقتی به سوی اجنبی و خارج کسی چشم داشته باشد یا متوسل شود. اگر آنچه در عراق اتفاق افتاد در جاهای دیگر اتفاق بیافتد؛ بیرون آمدن از آن ممکن نیست. البته دیگران هم توجه کنند به خواسته‌های مردم. باید بین مردم و مسوولین و روشنفکران همدلی و همفکری باشد.

آیت‌الله‌العظمی سیستانی با تاکید بر احترام به فرهنگ، اعتقادات و امور دینی گفت: اختلاف افکار صحیح است لکن همه به امور دینی احترام کنند. در کشورهای دیگر که صنعتی شده‌اند؛ باز توجه و احترام به دین وجود دارد. به تاریخ ژاپن نگاه کنید؛ من آن را خوب مطالعه کرده‌ام. آنها احترام بودا را حفظ می کنند. آلمان را هم مطالعه کرده‌ام. جاهای دیگر هم همین‌طور. ببینید دیگران احترام دین خود را دارند. یهود احترام دین خود را دارد. شما هم مراقب باشید.

وی ادامه داد: البته در داخل باید قاعده لاضرر و لاضرار حفظ شود. نباید کسی به کسی زیان برساند. اما باز هم تاکید می کنم در حل مشکلات کسی چشم به خارج و اجنبی ندوزد. در اداره‌ی امور مردم، باید افراد آگاه و خبره و نخبگان و مسؤلان با یکدیگر همکاری کنند.

آیت‌الله‌العظمی سیستانی تاکید کرد: من پنج سال است از در خانه بیرون نرفته‌ام. اگر ایران خوب باشد قلبم شادمان است. اما باور بکنید اگر خبر بدی از ایران به من برسد؛ قلبم جریحه‌دار می‌شود و برای من سختی یک خبر بد از ایران دردناک تر از این چند سالی است که از خانه بیرون نرفته‌ام.

آیت الله‌العظمی سیستانی درباره خبر و خبررسانی، خبر و خبرگزاری را از امور مهم تلقی کرده و افزود: اگر کاری مهم است خطای در آن مهم است و باید مراقبت شود که خطا در اطلاع رسانی می‌تواند خطرات بزرگ در پی داشته باشد.

خبر از سه جهت باید مورد دقت قرار گیرد. یکی وجه صداقت است دیگر آنکه باید منطبق بر موازین شرع مقدس باشد و دیگر آنکه مصلحت کشور در آن رعایت شود.

خبری که مصلحت کشور نیست منتشر نکنید. همه دنیا این کار را می کنند تا آنجا که من می دانم در کشورهای دیگر هم خبری که به مصلحت کشورشان نیست؛ منتشر نمی کنند.

وی در پایان دعا کرد که انشالله خداوند بصیرت در دین به ما بدهد و ما را از گرفتاری‌ها نجات دهد.

منبع:

https://www.sistani.org/persian/in-news/1084