نظر به اهمیتی که مرکز مطالعات و برنامه ‌ریزی البیان برای تقویت ظرفیت موسسات تحقیقاتی و آموزشی قائل است، این مرکز در روز شنبه، مورخه 9/12/2017، کارگاهی آموزشی تحت عنوان «آمار توصیفی در پژوهش‌های علوم انسانی» را برگزار کرد، این کارگاه به دانشجویان رشته‌های علوم انسانی در مرحله تحقیق و پژوهش اختصاص یافت، و با مشارکت پانزده پژوهشگر از اساتید دارای مدرک کارشناسی‌ارشد و دکتری در زمینه علوم سیاسی و جامعه شناسی برگزار شد، و آقای هاشم الرکابی که خود یک پژوهشگر است برای تدریس و اداره کارگاه، جزوه‌ای را تدوین کرد که واژگان مطالب علمی را پوشش می‌داد و این کارگاه به سه محور تقسیم شد: بطوریکه محور اول به درک ارتباط بین  آمار و پژوهش‌های علوم انسانی و ویژگی‌های آن اختصاص یافت. و محور دوم، برخی مفاهیم آماری مهم مانند حاشیه خطا، متغیرها و معیارهای آن، رویکردهای آماری، و روش‌های آماری، را پوشش داد. اما محور سوم و نهایی به آمار توصیفی و شاخص‌ها و مکانیزم‌های اندازه‌گیری آنها و کاربردشان در پژوهش‌های علوم انسانی اختصاص یافت. و بسیاری از مباحث ریاضی مربوط به آمار، همچون ترتیب انجام عملیات ریاضی، کار با اعداد اعشاری، درصد و غیره.. توضیح داده شد، که به شرکت‌کنندگان در کارگاه این امکان را می‌دهد که هنگام بکارگیری روش‌های آماری به نتایج درستی برسند. همچنین نمونه‌هایی عملی در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد که به‌صورت خلاصه از مطالعات آماری تایید شده، استخراج شده‌اند، آن‌هم به منظور توضیح مفاهیم آماری از نقطه‌نظر کاربردی.کما اینکه شرکت کنندگان بخاطر فراهم کردن این فرصت از سوی مرکز البیان، مراتب تشکر خود را اعلام کردند و برای برگزاری کارگاه‌های مشابه در موسسات آموزشی خود، تمایل نشان دادند، که این امر باعث می‌شود که این تکنیک‌های مهم پژوهشی در بین جامعه پژوهشی انتشار یابد، همچنین برای شرکت در دوره‌هایی که با سطح پیشرفته‌تری در آینده برگزار خواهند شد، اظهار علاقمندی کردند.