El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü, bir oturumda Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nden (NATO) bir heyete ev sahipliği yaptı. Bu oturum, Irak güvenlik ve askeri kurumlarındaki yolsuzlukla mücadele bağlamında NATO’nun programını görüşmek üzere düzenlendi. Oturuma NATO delegasyonundan bir dizi uluslararası personel ve yolsuzlukla mücadele konularında uzman bir grup öğretim üyesi ve araştırmacı katıldı.

NATO heyeti, kimi ülkeler düzeyinde kuruluşun yolsuzlukla mücadele programında elde ettiği bazı sonuçlara değindi. Dr. Nadiya Milanova, NATO’nun savunma kurumlarının kurulması için 2004’ün başından itibaren hazırlanan ortak destek planının yanı sıra NATO’nun Varşova’daki 2016 zirvesinde devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanan yolsuzlukla mücadele politikalarını da açıkladı.

Dr. Milanova, NATO’nun bu projedeki amacının, güvenlik ve savunma sektöründe iyi yönetişimi güçlendirmek, ülkelerin yolsuzlukla mücadeledeki ulusal taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak ve bireysel ve kurumsal düzeyde reformları uygulamada yardım sağlamak olduğunu söyledi. Dr. Milanova açıklık, şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin yanı sıra, doğru hükümet uygulamalarının icra edilmesine yönelik sağlam politikaların ve yasal standartların uygulanmasına atıfta bulunup bu sorunların hepsinin ilgili işlerden sorumlu olanlar tarafından yasa dışı kar amacı gütme amacına (yolsuzluk) ulaşmak için (kamusal veya özel) güç ve otoritenin kötüye kullanılmasından kaynaklandığını söyledi.

Konuşmasının sonunda Dr. Milanova, yolsuzlukla mücadelenin siyasi irade ve ulusal kararlılıkla başladığını, bunun ulusal politikalar düzeyinde ve yolsuzluk öz değerlendirme anketi yoluyla yolsuzluk tehlikelerinin değerlendirilmesinde güçlü bir iletişim vizyonuna ihtiyaç duyduğunu, anketin NATO tarafından ve uluslararası düzeyde ileri mevcut metodolojiyi kullanan gelişmiş araçlar ile hazırlandığını ve ayrıca  bu anketin çıkış önerilerini, bozukluğu teşhis etmek ve çözmek için dışsal ve gerçekçi bir değerlendirme yoluyla uygulamak için açık ve uygulanabilir bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi’nin, geçmişte çeşitli alanlarda yolsuzlukla mücadele için net bir strateji oluşturmak üzere yolsuzlukla mücadele alanında aktif araştırmacılar ile işbirliği yaptığını hatırlatmak gerekmektedir. Merkez ayrıca, Dünya Bankası ile koordinasyon içinde bu konuyla ilgili uluslararası raporları tercüme etmiştir.