Çatışma sonrası Irak’ta iyileştirme ve yeniden yapılandırma yolu tehlikeler ile doludur.Yeni hükümetin gelişmiş hizmet sunumu, iş yaratılması ve güvenlik kazanımlarının korunması yoluyla vatandaşların acil ihtiyaçlarını ele almaya çalışırken, makroekonomik istikrar ve mali disiplini sürdürmek için dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerekecektir.Sonuç olarak, hükümetin temel hizmetler vermek ve işsizliğin artmasını azaltmak gayesiyle kamu sektörünün iş piyasasını yeniden yükseltmek ve Irak güvenlik güçlerini güvenceye alıp yeniden dirilen terörizm tehdidine karşı yeteri kadar eğitimli ve donanımlı kılınması amacıyla güvenlik sektörüne yatırım yapmak için kamu hizmetlerini artırmaya mecbur kalacağından şüphe yoktur.

Gerçekten de, bu ihtiyaçlar 2019 federal bütçesine yansıtılacaktır.Tasarıya sunulan bütçenin ilk taslağı, toplam harcamalarda 2018’e kıyasla % 23’lük bir artış gösterirken, toplam devlet gelirlerinin yaklaşık % 16’lık bir artışla yaklaşık 90 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.Bütçelenen kamu sektörü çalışanlarının sayısı da 46.000 kişi artacaktır. Petrol fiyatlarında beklenenden daha yüksek artışlar göz önüne alındığında, kemer sıkma önlemlerinin bir miktar rahatlayacağı görülmektedir.

Irak, muhtemelen bir bütçe fazlasıyla bu yılın sonunu getirecek. Ülke şu anda Ocak 2016’ya göre 2 milyar doları aşarak her ay yaklaşık 8 milyar dolarlık petrol geliri elde ediyor.Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 12,6 milyar dolarlık bir bütçe fazlası elde edilmiştir ve mevcut eğilimler devam ederse, yıl sonuna kadar bu 24 milyar doları aşabilir.

Kamu Mali Yönetimi Reformu

Savurgan harcamaları önlemek için, hükümetin öncelikli bir yaklaşıma dayalı olarak mali kaynaklarının stratejik bir şekilde tahsis edilmesini sağlaması gerekecektir.Geçtiğimiz ay, Avrupa Birliği, Irak hükümetine kamu mali yönetimi sistemini geliştirme konusunda yardımcı olmak hedefiyle üç yıllık bir program finanse etmek için Dünya Bankası ile bir anlaşma imzaladı.Dünya Bankası tarafından 15,6 milyon avro sağlanacak ve Iraklı ilgili uzmanlara teknik ve kapasite geliştirecek yardımlar yapılacaktır.

Program, 2017 yılında başlatılan ve saydamlığı, nakit yönetimini, kamu yatırımlarını ve tedarik sistemlerini geliştirerek Irak’taki kamu mali yönetim sistemlerini modernleştirmeyi amaçlayan 41.5 milyon dolarlık Dünya Bankası finansmanlı bir projeye dayanıyor.

PDF indir

SHARE
El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi'nde araştırma bölümü başkanıdır. Dışişleri ve Kurumsal Reform uzmanıdır. Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Fakültesi’nde Uluslararası Araştırmalar ve Diplomasi bölümünde yüksek lisans yapmıştır.