Özet

Neoliberal düşünce1bölgesel rekabette kaynakların rolünün yorumlanması hakkında geniş bir spektrum sunar. Kimlik, enerji ve su kaynakları uluslararası politikada rekabet için haklı sebepler olarak görülür. Stratejistlere göre Soğuk Savaş’ı takip eden dönemde bölgesel ve uluslararası arenada yeni rekabetlerin patlak vermesinin iyi bir nedeni vardı:  Ukrayna’daki kriz ve örnek olarak Irak, Suriye, Yemen ve diğer bölgelerdeki ülkelerde olan güvenlik krizlerinin temel sebebi, enerji kaynakları üzerine olan çatışmalardır. Bu krizlere ışık tutmak için ise şunları belirtmek gerekiyor. Çok uluslu bölgesel ve uluslararası seviyedeki işbirliği İran ve Suudi Arabistan’ın paylaşılan gelir ihtiyaçlarını temin etmesi için geliştirilmelidir. Petrol, ülkeler arası ilişkiyi ve işbirliğini arttırması gereken faktörlerden birisidir. Hammadde bölgesinde İran ve Suudi Arabistan ilişkilerini uyumlu hale getirmek için diplomasi ekonomik ve stratejik sorunları çözmenin neoliberal zorunluluklarından biridir.

Bu makalede biz neoliberal düşünceyi İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerinin doğasını geliştirmek için bir araç olarak kullanmaya çalıştık. Neoliberalizim, stratejik bölgelerde ekonomik işbirliğiyle ilişkileri geliştirme ihtimaline odaklanır. Buradaki kilit soru şudur: İran ve Suudi Arabistan arasındaki bölgesel ilişkiler nasıl yeniden yapılandırılabilir? Bu nedenle, makale İran ve Suudi Arabistan arasındaki bölgesel ilişkilerin kaynak ekonomisine ve diplomasi üzerindeki etkilerine dayanarak yeniden inşa edilip edilemeyeceğine ilişkin hipotez bağlamında bu soruyu araştırmaktadır.

PDF İndir