مرکز البیان برای انتقال دیدگاه ها و تحقیقات خود به تصمیم گیرندگان، محققان و دانشگاهیان از سایر زبان­ها، نسخه ترکی­ اش را راه اندازی کرد و مرکز امیدوار است که این امر سهمی در حمایت از روند تحقیق علمی شفاف  داشته باشد.

لینک وب سایت