مقاله ها وديدگاه ها

عراق و ژاپن؛ دیدگاه استراتژیک مشترک

نوشتۀ علی زياد العلی، پژوهشگر و کارشناس امور بین‌المللی و استراتژیک  موقعیت ژئوپلیتیکی عراق به­مثابۀ مشوقی استراتژیک برای قدرت­های بزرگ در جهت استمرار و حفظ...

مبارزه با فساد با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی در مدیریت الکترونیکی

 اصطلاح «داده‌های بزرگ» مبنای گسترده‌ای‌ست که همۀ اطلاعات نهادها و افراد را پوشش می‌دهد و استخراج اطلاعات یکی از راه‌های دسترسی به آن است. تکنیک‌های...


تشویق بخش خصوصی برای توسعۀ گردشگری داخلی در عراق

گردشگری داخلی از لحاظ تاریخی، اولین شکل گردشگری است که هنوز هم وجود دارد و نمایانگر بزرگ‌ترین نوع گردشگری در جهان است. اقتصاددانان سازمان...

«فدرالیسم کارآمد» در عراق … دیدگاهی انتقادی

مفهوم فدرالیسم از مفاهیم بیگانه در تجربۀ سیاسی عراق به‌‌شمار می‌‌رود؛ این مسئله باعث شده است که پس از تصویب فدرالسیم در قانون اساسی...

توسعه در عراق؛ دلایلی برای وضع قانونی جدید در سرمایه‌‌گذاری

یکی از بدیهیات در ثبات سیاسی و امنیتی عراق، بهبود اقتصاد در کشور است. پرواضح است که عراق -براساس تجزیه و تحلیل‌‌های اقتصادی- به...

گزارش ها

گزارش: صادرات گاز ایران به عراق به بیش از 1.2 میلیارد متر مکعب رسید

نفت یکی از مهمترین منابع انرژی به‌شمار می‌رود و عملیات تولید، بازاریابی و حمل و نقل آن در سطح جهانی پیامدهای قابل‌توجه سیاسی و...

با ما تماس بگیرید

171,628FansLike
678FollowersFollow
97SubscribersSubscribe

آخرین پست ها

با ما تماس بگیرید

171,628FansLike
678FollowersFollow
97SubscribersSubscribe

آخرین پست ها

مقاله ها وديدگاه ها

عراق و ژاپن؛ دیدگاه استراتژیک مشترک

نوشتۀ علی زياد العلی، پژوهشگر و کارشناس امور بین‌المللی و استراتژیک  موقعیت ژئوپلیتیکی عراق به­مثابۀ مشوقی استراتژیک برای قدرت­های بزرگ در جهت استمرار و حفظ...

مبارزه با فساد با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی در مدیریت الکترونیکی

 اصطلاح «داده‌های بزرگ» مبنای گسترده‌ای‌ست که همۀ اطلاعات نهادها و افراد را پوشش می‌دهد و استخراج اطلاعات یکی از راه‌های دسترسی به آن است. تکنیک‌های...


تشویق بخش خصوصی برای توسعۀ گردشگری داخلی در عراق

گردشگری داخلی از لحاظ تاریخی، اولین شکل گردشگری است که هنوز هم وجود دارد و نمایانگر بزرگ‌ترین نوع گردشگری در جهان است. اقتصاددانان سازمان...

«فدرالیسم کارآمد» در عراق … دیدگاهی انتقادی

مفهوم فدرالیسم از مفاهیم بیگانه در تجربۀ سیاسی عراق به‌‌شمار می‌‌رود؛ این مسئله باعث شده است که پس از تصویب فدرالسیم در قانون اساسی...

توسعه در عراق؛ دلایلی برای وضع قانونی جدید در سرمایه‌‌گذاری

یکی از بدیهیات در ثبات سیاسی و امنیتی عراق، بهبود اقتصاد در کشور است. پرواضح است که عراق -براساس تجزیه و تحلیل‌‌های اقتصادی- به...

گزارش ها

گزارش: صادرات گاز ایران به عراق به بیش از 1.2 میلیارد متر مکعب رسید

نفت یکی از مهمترین منابع انرژی به‌شمار می‌رود و عملیات تولید، بازاریابی و حمل و نقل آن در سطح جهانی پیامدهای قابل‌توجه سیاسی و...